Msosm Kracht Energie Contact 4T Get energie Gmewsm Power Yourself Herder Mos Shanergy Shanergy Engels
© Niets uit deze site mag gekopieerd en/of gedupliceerd worden zonder schriftelijke toestemming van V.I.A. Adviesbureau    © VITISME     ® VIA Adviesbureau 
Made by V.I.A.
Shanergy Management
Shanergy Management is een organisatie die zich richt op individuen die het beste uit henzelf wensen te halen. Het voornaamste speerpunt van Shanergy Management is: het voorkomen van stress. Shanergy Management leert u vanuit een stressbestendige niveau te denken. De doelgroep waar Shanergy Management zich op richt is: leidinggevenden, managers, bestuurders en alle andere personen die zich ten doel stellen het beste uit henzelf  te halen. Ontmoediging en/of demotivatie verslechtert altijd de prestaties, daar is geen twijfel aan. Vind de kracht achter uw lichaam en word intens gelukkig. Intens geluk kan worden gedefinieerd als de toestand, waarbij het individu in alle omstandigheden stabiel en gelukkig blijft. Met andere woorden, het maakt niets uit wat er ook is gebeurd, de betrokkene laat zichzelf door wat er is gebeurd niet beïnvloeden. Veranderen wij onszelf, dan veranderen wij onze omgeving en uiteindelijk onze maatschappij. Beheersen: In ons leven moeten wij blijven oefenen. Niet voor niets wordt gezegd: oefening baart kunst. Ook hier ontkomen wij niet aan om vaker te oefenen. Wilt u optimaal gebruik kunnen maken van uw krachten, dan zult u constant moeten blijven oefenen. Wat moet u blijven oefenen?: - Ademhalingstechnieke ----------- ˃ verrijking van energie; - Zithoudingen ----------- ˃ bevordering van doorstroming; - Controleren van zintuigen ----------- ˃ besparing van energie. Wist u dat stress het gevolg is van het onnodig veel verbruik van uw energie? Hoe kunt u uw energie besparen? U kan energie besparen, als u uw zintuigen kunt beheersen. Een van de zintuigen die onnodig veel energie van u verbruikt, zijn uw hersenen. Leer uw kostbare energie te doseren. Wist u dat u uw energie ook gedurende de dag kunt opladen? Ook terwijl u met uw dagelijkse activiteiten bezig bent? Voor het verrijken van uzelf met extra energie overdag, is het beheersen van uw ademhaling een belangrijke factor. Beheerst u de techniek, dan kunt u uzelf in enkele minuten verrijken met wat extra energie. Maak uzelf intens gelukkig. Shanergy Management leert u uw energie te beheersen. info@shanergy.org Leer meer uit uzelf te halen
Onderdeel van VITISME
Shanergy